[Openstandaarden] desktop at openstandaarden.be aangemaakt

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 2 22:52:00 CEST 2003


Dag allemaal,

desktop at openstandaarden.be is aangemaakt.

Inschrijven op http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/desktop

Ik heb een footer ingevoegd die het duidelijk maakt dat dekstop@
inhoudelijk volledig los staat van het gebeuren op openstandaarden.be.

Groet,

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/440c5637/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list