[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Jan Borlez Jan.Borlez at KMO-IT.BE
Fri Oct 3 09:40:30 CEST 2003


> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Herman Bruyninckx [mailto:Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be]
> Verzonden: donderdag 2 oktober 2003 16:59
> Aan: openstandaarden at openstandaarden.be
> Onderwerp: Re: [Openstandaarden] OOo 1.1, wiki
> 
> 
> On Thu, 2 Oct 2003, Peter Vandenabeele wrote:
> 
> [...]
> > Met "early succes" in een markt (gelijk dewelke), zul je die nodige
> > energie verkrijgen om vrijwilligers en business enthousiast 
> te houden
> > en verder erin te laten investeren. Gewoon beuken op het onderwijs
> > moet ook gebeuren door bepaalde groepen, maar het kan misschien 
> > handiger via de omweg van "early success" in een nevenmarkt.
> > 
> Absoluut: het overgrote deel van de onderwijsmensen zijn
> "volgers". Die gemakkelijk te overhalen zijn als je elders 
> geloofwaardige referenties hebt. Maar die evengoed niet naar 
> je gaan luisteren als je die referenties niet hebt. De 
> kwaliteit van je "product" is van secondair belang in deze materie.

Herman en Peter hebben hier een punt.
Een succesvolle gevallenstudie is een deuropener.
Daarnaast denk ik dat het nuttig is dat voor er veel tijd, geld en moeite gestoken wordt in het maken of verspreiden van een CD met OpenOffice en andere producten, dat een kleine marktstudie aangewezen is. Ik vermoed dat heel wat personen die op dit forum actief zijn, in hun kennissenkring of familie wel een schooldirectuer of een ICT-verantwoordelijek hebben. Waarom deze mensen (vb een tiental) niet bevragen, en bekijken hoe open ze staan voor deze materie? Ik vermoed dat een persoonlijk gesprek (eventueel met demo van een pakket dat hen aanbelangt zoals Open Office) hierbij het beste middel is. Om tot een coherente analyse te komen stel ik voor om eerst een vragenlijst op te stellen. De gegevens kunnen dan later verzameld worden. Mijn vrouw is regentes in een BUSO school. Ik kan gerust de schooldirecteur en de Ict-verantwoordelijke benaderen. Wie kent er nog één? 
Wat denken jullie van deze aanpak?

Jan.

> 
> Herman
> 
> -- 
>   K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
> <http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> > Tel: +32 16 322480
> 
> 


More information about the Openstandaarden mailing list