[Openstandaarden] Persmededeling?

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Mon Oct 6 18:55:21 CEST 2003


Wetgeving ontoereikend voor digitale overheid
------------------------------------------------------------------

Communicatie verloopt meer en meer digitaal. Ook de overheid blijft in deze 
niet stilzitten. Heel wat informatie en formulieren zijn via het internet te 
verkrijgen. Toch is er geen wetgeving die er voor moet zorgen dat via deze 
digitale communicatie een zo groot mogelijk publiek bereikt kan worden.

Tijdens de vorige legislatuur lag er nochtans een goed wetsvoorstel voor in de 
Kamer: het wetsvoorstel 1022 "Betreffende het gebruik van open 
communicatiestandaarden door de overheidsdiensten" van Yvan Mayeur. Dit 
wetsvoorstel voorzag in de oprichting van een instantie die bestandsformaten 
en communicatieprotocollen moest toetsen aan hun openheid, om ze al dan niet 
te erkennen. Overheidsdiensten zouden enkel nog gebruik mogen maken van de 
door deze instantie erkende formaten en protocollen.

Door een gebrek aan politieke interesse is het helaas nooit tot een stemming 
gekomen. Dat een dergelijk wetsvoorstel nochtans nodig is werd nogmaals 
aangetoond toen Minister Anciaux de website spreidingsplan.be lanceerde, 
waarop het merendeel van de informatie enkel terug te vinden was in gesloten 
bestandsformaten. Het probleem met gesloten bestandsformaten is dat het 
bedrijf dat deze maakt, de specificaties geheim houdt, waardoor enkel hun 
software met deze formaten overweg kan. Open formaten hebben dit probleem 
niet: iedereen kan software schrijven die met open formaten compatibel is. 
Enkel als de overheid open formaten en protocollen gebruikt, kan de burger 
vrij zijn software kiezen, zonder gehandicapt te worden in zijn 
communicatiemogelijkheden. Dat voor het gebruik van open standaarden alle 
software bij de overheidsadministratie vervangen dient te worden is een 
misvatting: de meeste software biedt de mogelijkheid om met open formaten te 
werken.

Niet alleen voor de communicatie zijn open formaten belangrijk, ook voor de 
digitale archivering van informatie. Niemand weet welke software we binnen 
enkele decennia zullen gebruiken. Om er voor te zorgen dat ook de software 
van de toekomst met deze digitaal opgeslagen informatie overweg kan, is het 
gebruik van Open Standaarden belangrijk. --ANDER VOORBEELD: NASA?-

OpenStandaarden.be roept alle politieke fracties op de verschillende 
beleidsniveaus op, werk te maken van het gebruik van Open 
communicatiestandaarden door de overheid. Het wetsvoorstel 1022 vormt 
hiervoor een goede basis. Dit voorstel is terug te vinden op de website van 
de Kamer: http://www1.dekamer.be/FLWB/Pdf/50/1022/50K1022001.pdf
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031006/a4cb9105/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list