[Openstandaarden] Website lijst

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Wed Oct 8 17:39:34 CEST 2003


cobaco wrote:

> hm, wat denken jullie van een gradatie:
> 25 fouten bij w3c-validatie -> zwart
> 10 fouten bij w3c-validatie -> rood
>   <10 fouten bij w3c-validatie -> oranje 
>   =0 fouten bij w3c-validatie   -> groen

Let ook op dat het aantal fouten eigenlijk weinig zegt; overal quotes 
vergeten rond attributen en je hebt een hoop errors.

Daar komt ook nog bij dat 100% W3C conformance nog altijd geen garantie 
is voor een overal perfect gerenderde pagina. Geen enkele browser 
implementeert volledig en voor 100% de W3C recommendations. In de 
praktijk een universeel toegankelijke pagina bouwen, is denk ik (ik ben 
geen web developer) een W3C conforme pagina bouwen met wat hacks aan 
toegevoegd. Die hacks kunnen er mogelijk voor zorgen dat de pagina niet 
meer valideert maar dat vind ik dan minder belangrijk. Zealous W3C 
conformiteit eisen gaat weinig tot niets opleveren.

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° "Train you will I. Train you I will. Yes! Step one: touch your 
tongue to mine." -- Thumb Wars °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031008/166824b6/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list