[Openstandaarden] Website lijst

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Oct 8 18:07:38 CEST 2003


On Wed, Oct 08, 2003 at 05:39:34PM +0200, Dirk Feytons wrote:
> cobaco wrote:
> 
> >hm, wat denken jullie van een gradatie:
> >25 fouten bij w3c-validatie -> zwart
> >10 fouten bij w3c-validatie -> rood
> >  <10 fouten bij w3c-validatie -> oranje 
> >  =0 fouten bij w3c-validatie   -> groen
> 
> Let ook op dat het aantal fouten eigenlijk weinig zegt; overal quotes 
> vergeten rond attributen en je hebt een hoop errors.
> 
> Daar komt ook nog bij dat 100% W3C conformance nog altijd geen garantie 
> is voor een overal perfect gerenderde pagina.

Niet akkoord.

Het is inderdaad geen garantie voor een pagina die overal 100% hetzelfde
gerendert wordt, maar da's een ander verhaal. Webdesignen is geen DTP.

> Geen enkele browser 
> implementeert volledig en voor 100% de W3C recommendations.

Dat klopt, maar dat moet ook niet. Tenzij je de dingen pixel-precies op
een webbrowser wilt hebben, that is; maar is dat nodig?

> In de 
> praktijk een universeel toegankelijke pagina bouwen, is denk ik (ik ben 
> geen web developer) een W3C conforme pagina bouwen met wat hacks aan 
> toegevoegd.

Helemaal niet. Het vereist wel een paar creatieve interpretaties af en
toe, maar da's niet het zelfde.

> Die hacks kunnen er mogelijk voor zorgen dat de pagina niet 
> meer valideert maar dat vind ik dan minder belangrijk. Zealous W3C 
> conformiteit eisen gaat weinig tot niets opleveren.

Zealous w3c conformiteit _alleen_ niet, nee; maar het moet het begin
zijn.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031008/9f68f4fc/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list