[Openstandaarden] open standaarden in Franse publieke sector

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 9 23:21:15 CEST 2003


Dag allemaal,

Lees dit eens (met dank aan onze vrienden bij AEL):

http://www.adae.pm.gouv.fr/spip/article.php3?id_article=219

Veel leesplezier,

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031009/d1d15e31/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list