[Openstandaarden] Microsoft DRM

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Oct 19 22:27:11 CEST 2003


Op zo 19-10-2003, om 17:15 schreef Onno Timmerman:
+AD4 Hoe gaat deze nieuwe functie van Microsoft in zijn werk.
+AD4 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3205080.stm
+AD4 
+AD4 Men zou e-mails kunnen timestampen voor een vernietigingsdatum. Betekent 
+AD4 dit een protocol toevoeging aan het e-mail gebeuren. Zal het betekenen 
+AD4 dat enkel e-mail nog gelezen kunnen worden door microsoft programmas?

Dat hangt af van de manier waarop het ge+AO8-mplementeerd is, maar wat je
suggereert is zeer wel mogelijk.

+AD4 Is dit wel wettelijk?

Er +ACo-is+ACo helemaal geen wetgeving terzake.
-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
If you're running Microsoft Windows, either scan your computer on
viruses, or stop wasting my bandwith and remove me from your
addressbook. +ACo-now+ACo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application+AC8-pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http:+AC8ALw-openstandaarden.be+AC8-pipermail+AC8-openstandaarden+AC8-attachments+AC8-20031019+AC8-d5488e8b+AC8-attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list