[Openstandaarden] Massachusets, open standaarden en "open source"

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Wed Oct 29 11:58:22 CET 2003


http://www.washingtontechnology.com/news/18_15/statelocal/22000-1.html

Niet echt nieuw, wel goed uitgewerkt, en enkele high-profile citaten.

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031029/171b1040/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list