[Openstandaarden] spreidingsplan.be en open standaarden

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Oct 30 12:25:39 CET 2003


Beste,

      Van: 
Lot Wildemeersch
<lot.wildemeersch at mobilit.fgov.be>


      Aan: 
mark at markvdb.be
   Onderwerp: 
Fw:
spreidingsplan.be
en digitale
toegankelijkheid
     Datum: 
Fri, 3 Oct 2003
18:08:35 +0200

    Beste Mark,
    
    Bedankt voor je opmerking over onze website waarop het
    spreidingsplan van
    minister Anciaux geraadpleegd kan worden;
    
    Ook wij zijn voorstander van open standaarden en zullen dus
    het mogelijke ondernemen om op korte termijn dezelfde bestanden
    om te zetten naar pdf-formaat.
    
    Bedankt voor de tip en een prettig weekend.
    
    Lot Wildemeersch
    Kabinet Bert Anciaux
Hoe staat het intussen met die conversie? Met een technisch probleem kan
je steeds bij mij terecht.
Met het recente OpenOffice.org 1.1 NL (zie http://nl.openoffice.org) kan
je trouwens MS Word-documenten zeer eenvoudig omzetten naar pdf-formaat.
Vrij te downloaden, installeren en gebruiken op zoveel toestellen als u
wenst.


Vriendelijke groet,

Mark Van den Borre
digitaal burger
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven, Belgium
+32 486 961726
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031030/84405803/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list