[Openstandaarden] off-topic: schrijfactie softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Oct 31 22:10:20 CET 2003


Hallo allemaal,

nog even een berichtje van het softwarepatenten-front: er is nu een
nieuwe schrijfactie, dit maal vooral op minister Fientje Moerman
gericht. Dit omdat er maar geen officieel antwoord komt op eerder
gestelde vragen en er op 12 november naar alle waarschijnlijkheid
beslist wordt door de Raad van Ministers (waar zij toe behoort).

meer info op www.softwarepatenten.tk

of rechtstreeks naar de schrijfactie:
http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/swpat/raad.html

Mvg,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031031/f303814d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list