[openstandaarden] Brief over waarom software-patenten slecht zijn

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Sep 9 00:25:30 CEST 2003


On Sat, Aug 30, 2003 at 05:19:22PM +0200, Sven Putteneers wrote:
> 
> De vermelde brief bevindt zich op http://philsalin.com/patents.html
> 
> Ik heb de brief zelf nog niet gelezen, ik ga er meteen is aan beginnen
> (alles beter dan blokken, zeker als het over de negatieve kanten van
> swpat gaat ;) ).
> 
> Misschien kan deze link ook aan softwarepatenten.tk worden toegevoegd?

Die Phil is voorzitter van de American Information Exchange
Corporation. Wat dat doet die organisatie precies? Kwestie dat ik er
wat uitleg bij kan zetten...

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030909/17739037/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list