[openstandaarden] Fwd: Press Conference SOFTWARE PATENTS : THE CHOICE IS YOURS

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Sep 12 12:55:30 CEST 2003


On Fri, Sep 12, 2003 at 12:47:26PM +0200, Andy Goossens wrote:
> On Friday 12 September 2003 12:27, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > Verder nieuws: het Standaard-artikel over de demo is nu gratis te
> > bekijken (zie de persmap op swpat.tk).
> 
> Niets gratis. Het artikel behoort tot de abonnee-sectie.

Tiens, dan is het weer veranderd. Tot een paar dagen terug hadden ze
het gratis toegankelijk gemaakt. Ik zal ze er nog eens over mailen...

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030912/1ffbcaa0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list