Re(2): [openstandaarden] Fwd: Press Conference SOFTWARE PATENTS : THECHOICE IS YOURS

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Sep 12 13:03:37 CEST 2003


On Fri, Sep 12, 2003 at 01:01:00PM +0100, Stubbe Wim 789070042 wrote:

> Alles wat gratis is is op de standaard verdwijnt na een tijd naar het betalend
> gedeelte. Maar misschien dat ze op aanvraag een uizondering maken.

Ze hadden me beloofd het artikel in de gratis sectie op te nemen
(permanent), maar er is blijkbaar iets mis gegaan. Ze zijn ondertussen
gemaild erover.

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030912/5051dd99/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list