[openstandaarden] Vrije software voorstel

Luc Stroobant Luc at pub.telenet.be
Thu Sep 18 08:46:20 CEST 2003


On Wed, 2003-09-17 at 10:42, Onno Timmerman wrote:

8<
>       *Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de
>       federale overheidsbesturen *
8<

Volgens mij doen dit soort wetsvoorstellen de zaak van Vrije Softwaren
en Open Standaarden meer kwaad dan goed. Dit voorstel is erg
"idealistisch" opgesteld en houdt weinig rekening met de praktische
kant. Op dat vlak kunnen de tegenstanders het dan ook totaal kelderen.

Punten van kritiek:

-geen onderscheid tussen open standaarden en vrije software. Nochtans is
dat eerste veel belangrijker dan het tweede voor de overheid (en zal het
tweede vanzelf kunnen volgen als aan het eerste voldaan is).
Open standaarden ga je bovendien veel sneller een meerderheid voor
vinden.

-"verplicht" gebruik van vrije software brengt voor de overheid in
eerste instantie ***veel*** meer kosten dan baten mee. (omscholing,
migratie, termijn van drie jaar...)

-vanuit economisch standpunt is het niet logisch om bepaalde
leveranciers voor te trekkken. Als bedrijf X hetzelfde product (met open
standaarden) kan leveren voor een prijs die 5 keer lager ligt dan
bedrijf Y, maar om een of andere reden geen free software levert. Kan je
het dan verantwoorden om toch voor bedrijf Y te kiezen?

-Het gaat hier dikwijls om op maat gemaakte software die je niet zomaar
van het net kan plukken. Er gelden dan ook totaal andere regels dan voor
wat je op je PCtje thuis zet. Bij software op maat /krijgt/ de klant
soms ook de broncode, maar onder voorwaarde dat hij ze niet verder
verspreidt enzovoort. Dat voldoet dus niet aan het wetsvoorstel, maar is
voor de klant (overheid) toch perfect werkbaar.

-Bepaalde bedrijven zullen het voorstel afdoen als "communistisch" en
aanhalen dat de overheid hun een business-model opdringt. Dat argument
valt vrijwel volledig weg als je enkel open standaarden in de wet
verwerkt.

Ik ben ook free software liefhebber, maar heb sterk mijn twijfels bij
dit voorstel. Er is volgens mij niet lang genoeg over nagedacht of het
is geschreven door iemand die in de praktijk niet in de sector werkt. Je
IMO komt veel verder door op een realistische en geleidelijke manier de
zaak over te zetten naar free software dan door dit op te leggen. Men
wil met dit voorstel zowat van het ene uiterste naar het andere gaan.


Luc


More information about the Openstandaarden mailing list