[openstandaarden] Vrije software voorstel

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Sep 18 10:35:16 CEST 2003


Op do 18-09-2003, om 09:35 schreef Herman Bruyninckx:
> On Thu, 18 Sep 2003, Luc Stroobant wrote:
> 
> > On Wed, 2003-09-17 at 10:42, Onno Timmerman wrote:
> > >       *Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de
> > >       federale overheidsbesturen *
> > 
> > Volgens mij doen dit soort wetsvoorstellen de zaak van Vrije Softwaren
> > en Open Standaarden meer kwaad dan goed. Dit voorstel is erg
> > "idealistisch" opgesteld en houdt weinig rekening met de praktische
> > kant. 
> 
> Absoluut akkoord. Ik denk dat we er als Openstandaarden.be zelfs goed
> aan doen om hierover een persmededeling te verspreiden.

Dan toch eerst de man aanspreken die het voorstel had ingediend.

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030918/299c6ca2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list