[openstandaarden] Vrije software voorstel

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Thu Sep 18 20:29:01 CEST 2003


Ik vind het een goed voorstel.
Het onderscheid tussen software en standaarden is niet duidelijk, maar
de man weet duidelijk wel de zaken dieper gaan dan alleen uitwisseling
van documentjes.

Er zijn een heleboel argumenten waar open standaarden irrelevant zijn.
Wat doe je met backdoors (vb Magic Lantern), of automatic updates die
compleet onvoorspelbaar zijn? Wat doe je met een open standaard document
dat met Palladium afgesloten kan worden?

Er zijn genoeg manieren om aan "open standaarden" te voldoen in theorie,
maar niet in praktijk. Herinner u het truukje om opera een andere
stylesheet te geven met verschoven marge? Wat doe je als met een
automatic update waarbij 500 miljoen MS office's om de paar maand
geupgrade worden een nieuwe "open standaard"? 


China en Japan werken aan een eigen systeem. Zij beseffen heel terecht
dat ze beter niet gebonden zijn aan een Amerikaans infrastructuur.
Herinner u maar de opschudding over Nederland over lekke tapkamers en de
Israelische geheime dienst.
http://www.opentap.org/vragenuurtje-comverse-verint-telefoontaps-israel.htm
http://www.europemedia.net/shownews.asp?ArticleID=13868

Meer recent de Xboxen die massaal inbellen op Microsoft om een patch te
installeren die linux onwerkbaar maakt. Ben ik paranoide of zijn de
gevaren reëel?
http://www.osnews.com/story.php?news_id=4565

De overheid moet een krachtig signaal geven te ze dertgelijke praktijken
niet zullen dulden. open standaardjes zijn daarbij compleet
ontoereikend.


Jullie moeten wat meer van Lessig lezen "Code is law".Op do 18-09-2003, om 08:46 schreef Luc Stroobant:
> On Wed, 2003-09-17 at 10:42, Onno Timmerman wrote:
> 
> 8<
> >       *Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de
> >       federale overheidsbesturen *
> 8<
> 
> Volgens mij doen dit soort wetsvoorstellen de zaak van Vrije Softwaren
> en Open Standaarden meer kwaad dan goed. 
Als dat waar zou zijn, dan impliceert dat compleet stilzwijgen beter zou
zijn. Vindt je dat echt? 

> Dit voorstel is erg
> "idealistisch" opgesteld en houdt weinig rekening met de praktische
> kant. Op dat vlak kunnen de tegenstanders het dan ook totaal kelderen.
> 
> Punten van kritiek:
> 
> -geen onderscheid tussen open standaarden en vrije software. Nochtans is
> dat eerste veel belangrijker dan het tweede voor de overheid (en zal het
> tweede vanzelf kunnen volgen als aan het eerste voldaan is).
> Open standaarden ga je bovendien veel sneller een meerderheid voor
> vinden.
> 
> -"verplicht" gebruik van vrije software brengt voor de overheid in
> eerste instantie ***veel*** meer kosten dan baten mee. (omscholing,
> migratie, termijn van drie jaar...)


"Indien er specifieke taken uitgevoerd moeten worden,
gaat de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
(FEDICT) na of er daarvoor vrije software bestaat. Indien dat niet het
geval is, krijgt het bestuur de toestemming om gebruik te maken van
niet-vrije software".
Dat lijkt me heel erg redelijk.

> 
> -vanuit economisch standpunt is het niet logisch om bepaalde
> leveranciers voor te trekkken. 

Er worden geen leveranciers voorgetrokken. Er worden door de klant eisen
gesteld. Trouwens de eis van open standaarden moet je dan ook uitleggen
als "voortrekken van bepaalde leveranciers". Het argument is dus zeker
niet consequent.

> Als bedrijf X hetzelfde product (met open
> standaarden) kan leveren voor een prijs die 5 keer lager ligt dan
> bedrijf Y, maar om een of andere reden geen free software levert. Kan je
> het dan verantwoorden om toch voor bedrijf Y te kiezen?

Als je als klant schoenen gemaakt door kinderarbeid onaanvaardbaar
vindt, maakt het dan nog uit of ze 5X goedkoper zijn?


> -Het gaat hier dikwijls om op maat gemaakte software die je niet zomaar
> van het net kan plukken. Er gelden dan ook totaal andere regels dan voor
> wat je op je PCtje thuis zet. Bij software op maat /krijgt/ de klant
> soms ook de broncode, maar onder voorwaarde dat hij ze niet verder
> verspreidt enzovoort. 
Als je het niet verder mag verspreiden, gaat het dan werkelijk om
"maat-software"? Eerder "maat-software" die 100x opnieuw verkocht wordt
en volle pot betaald wordt.> 
> -Bepaalde bedrijven zullen het voorstel afdoen als "communistisch" en
> aanhalen dat de overheid hun een business-model opdringt. Dat argument
> valt vrijwel volledig weg als je enkel open standaarden in de wet
> verwerkt.

Waarom zouden bedrijven verplicht moeten worden om hun een deel van hun
"IP" open standaard te maken? Is dat niet even "communistisch"? 

> 
> Ik ben ook free software liefhebber, maar heb sterk mijn twijfels bij
> dit voorstel. Er is volgens mij niet lang genoeg over nagedacht of het
> is geschreven door iemand die in de praktijk niet in de sector werkt. Je
> IMO komt veel verder door op een realistische en geleidelijke manier de
> zaak over te zetten naar free software dan door dit op te leggen.

Herlees Raymond zijn Bazaar-dinges eens, 
de beslissing van Netscape was top-bottom, en niet een gestage groei van
bottom-top. Eén knip van de CEO-vinger kan wonderen doen.
Met politiek is dat niet anders.


W.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030918/8112743c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list