[Openstandaarden] Europarlement heeft klad patentrichtlijn aangepast

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Sep 22 19:24:58 CEST 2003


On Mon, Sep 22, 2003 at 04:20:05PM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> On Mon, 22 Sep 2003, Dominique Devriese wrote:
> 
> > Ik lees hier net dat het Europarlement zijn klad van de nieuwe
> > patentrichtlijn heeft aangepast..
> > 
> > O.a. volgende aanpassing leek mij heel interessant:
> > "
> >      Amendment 20
> [...]
> >      Member States shall ensure that wherever the use of a
> >      patented technique is needed for the sole purpose of
> >      ensuring conversion of the conventions used in two different
> >      computer systems or network so as to allow communication and
> >      exchange of data content between them, such use is not
> >      considered to be a patent infringement.
> >           
> [...]
> > Als ik het goed begrijp is dit het amendement waarvan
> > Openstandaarden.be in zijn persbericht gevraagd heeft om het toe te
> > voegen.. Is dit nu reden tot feest, of heb ik iets verkeerd begrepen
> > ? :)
> > 
> Veel zal weer afhangen van de _interpretatie_ van de rechter: ik

Uh, nee: van de wetmakers. Door de geweldig leuke manier waarop Europa
georganiseerd is, is het noodzakelijk dat elk land de Europese
richtlijnen "implementeert" in zijn eigen wetstelsel. Met andere
woorden: een richtlijn waar dit onderdeel van uitmaakt, is een probleem
als dat onderdeel verkeerd geïmplementeerd wordt.

> interpreteer dit amendment als dat alle communicatie-standaarden
> royalty free moeten zijn. (Dus geen RAND (reasonable and
> non-discriminatory) clausules meer...)
> Bijvoorbeeld: MP3 en MPEG schrijvers en lezers kunnen zonder royalties
> gemaakt worden. En dat is wel een overwinning :-)
> 
> Maar of iedereen mijn interpretatie volgt, weet ik ik niet...

Volg ik je helemaal in.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030922/54a3ff1d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list