[Openstandaarden] www.openstandaarden.be en o nline demo

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Apr 9 15:07:52 CEST 2004


On Fri, Apr 09, 2004 at 02:57:54PM +0200, Onno Timmerman wrote:

> >>is er iemand op tegen als openstandaarden.be zou deelnemen aan de
> >>online demo tegen softwarepatenten?
> >>
> <knip>
> 
> Heel erg voor blokkeer voor een aantal dagen alle info. Ook de mail 
> list. Met antwoord op mails. Helaas wij zijn in staking!

Bwa die mailinglist zou ik in leven laten. Dat is niet zichtbaar
genoeg en al die automatische replies zouden voor voor redelijk wat
chaos zorgen.

Just my 5 cents

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.be/

!!! 14 april: demonstratie tegen softwarepatenten, Brussel    !!!
!!!      -----> http://demo.ffii.org <-----        !!!
!!! April 14th: demonstration against software patents, Brussels !!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040409/6d72034f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list