[Openstandaarden] Kanaal Z

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Apr 14 22:00:32 CEST 2004


Op Kanaal Z loopt een reportage over de demonstratie van deze middag.
Heel goed gebracht.

Helaas heb ik hier geen videorecorder.
Kan iemand dat opnemen en digitaliseren?


wouter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040414/ed090719/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list