[Openstandaarden] Staatsecretarus Vanvelthoven wil goedkope internet computer, een kans voor Open Office / firefox / e.d.

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Dec 3 18:34:06 CET 2004


Op vrijdag 3 december 2004 18:31, schreef Walter Vermeir:
<snip>
> Spoedig/nu/zojuist in de Wandelgangen http://www.radio1.be/
>
> Een project om oude computers naar afrika te sturen.
> Al die kosten om die naar afrika te sturen en dan nieuwe computers kopen
> voor lokaal gebruik. Weet niet of dat wel een goed idee is.

Hoe denk je dat nieuwe computers tot bij ons geraken? Ik ken nog geen 
Taiwanees bedrijf dat een vestiging heeft in België voor het produceren van 
haar geheugenchips. ;-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041203/d6ac5305/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list