[pieter.vandekerckhove@vlaanderen.be: Re: [mlkb@x-tend.be: Re: [Openstandaarden] SP.a (Anne-Marie Baeke): Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen]]

Yves De Muyter yves at sithi.connected.be
Wed Feb 11 18:49:24 CET 2004


----- Forwarded message from Vandekerckhove Pieter <pieter.vandekerckhove at vlaanderen.be> -----

From: Vandekerckhove Pieter <pieter.vandekerckhove at vlaanderen.be>
Organization: Vlaamse overheid - kabinet van minister CEYSENS
To: Yves De Muyter <yves at sithi.connected.be>
Subject: Re: [mlkb at x-tend.be: Re: [Openstandaarden] SP.a (Anne-Marie Baeke): 
 Financikn had beter niet voor Microsoft gekozen]

Neen hoor, dat is federale bevoegdheid. Dus Peter Vanvelthoven (SPA).

mv groeten,

pieter vdk

----------------------

Yves De Muyter schreef:

> Zit ji jhier voor iets tussen ? :-)
>
> -Yves
>
> ----- Forwarded message from Kris Buytaert <mlkb at x-tend.be> -----
>
> X-Original-To: openstandaarden at openstandaarden.be
> Subject: Re: [Openstandaarden] SP.a (Anne-Marie Baeke): Financikn had
>     beter niet voor Microsoft gekozen
> From: Kris Buytaert <mlkb at x-tend.be>
> To: openstandaarden at openstandaarden.be
> X-Mailman-Approved-At: Wed, 11 Feb 2004 12:28:02 +0100
> X-BeenThere: openstandaarden at openstandaarden.be
> X-Mailman-Version: 2.1.1
> Reply-To: openstandaarden at openstandaarden.be
> List-Id: <openstandaarden.openstandaarden.be>
> List-Unsubscribe: <http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden>,
>     <mailto:openstandaarden-request at openstandaarden.be?subject=unsubscribe>
> List-Archive: <http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden>
> List-Post: <mailto:openstandaarden at openstandaarden.be>
> List-Help: <mailto:openstandaarden-request at openstandaarden.be?subject=help>
> List-Subscribe: <http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden>,
>     <mailto:openstandaarden-request at openstandaarden.be?subject=subscribe>
>
> On Tue, 2004-02-10 at 23:28, David GLAUDE wrote:
>
> > Met de aankoop van 8.000 nieuwe computers met besturingssysteem Windows
> > 2000 beschikt de FOD Financiën nu over 23.000 computers. Om geschikt te
> > zijn voor de specifieke taken van Financiën werden ook speciale
> > Microsoftlicenties aangekocht voor een totaal bedrag van 1.700.000 euro.
> > Anne-Marie Baeke: "Op zich is het natuurlijk goed dat Financiën
> > moderniseert. Alleen hebben ze volgens mij de foute keuze gemaakt om
> > weer eens voor Microsoft te kiezen."
> >
>
> Om een open deur in te stampen..
>
> Kan hier iemand de heren politiekers gaan uitleggen hoeveel
> werkgelegenheid je kan creeeren met dat bedrag van 1.700.000 euro.
> En dat zijn dan nog alleen maar de licenties.. dan is de implementatie
> nog niet eens gebeurd ..
>
> tssk..
>
> --
> Kris Buytaert
>
> Meet us at the openMosix Summit 2004 - 21,22/2/2004 , Fosdem , Belgium
>     http://howto.ipng.be/openMosix-Summit/
>
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
>
> ----- End forwarded message -----


----- End forwarded message -----


More information about the Openstandaarden mailing list