[Openstandaarden] Open your Gates

Jo Vermeulen jo at lumumba.luc.ac.be
Thu Feb 19 18:37:09 CET 2004


Op donderdag 19 februari 2004 15:23, schreef Onno Timmerman:
> Blijkbaar haalt spirit en sp.a communciatie/marketing dienst het in het
> hoofdt om openstandaarden en vrije software te steunen.
>
> Vind het allemaal goed en wel maar ik heb daar niets mee te zien, nog
> inhoudelijk nog communicatief. Zie www.steunvrijesoftware.be en
> www.ideeenfabriek.be . Des te minder omdat de site's volledig in
> Flash/gedeeltelijk in flash zijn!

Vind het doel op www.steunvrijesoftware.be wel goed (vrije software voor 
overheid en onderwijs), heb daarom de petitie ook getekend. De argumenten 
zijn soms echter vrij onduidelijk, onjuist of moeilijk te staven. Er staat 
bijvoorbeeld dat "vrije software meestal ietsje beter is". Dit geldt 
duidelijk niet voor alle vrije software. Het verleden heeft echter wel 
uitgewezen dat het ontwikkelingsproces van vrije software vaak beter werkt.

Mvg,

-- 
Jo Vermeulen
Student Computer Science at the tUL
email: jo at lumumba.luc.ac.be
www: http://lumumba.luc.ac.be/jo


More information about the Openstandaarden mailing list