[Openstandaarden] XML patenten

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Fri Feb 20 18:30:58 CET 2004


Op vr 20-02-2004, om 09:10 schreef Steven Noels:
> Trouwens, OpenOffice en zijn XML grammars waren er ook voor het MS 
> patent, dus hét antwoord op zo'n MS patent is het gebruik van OO 
> aanmoedigen, en evt. het OO project zelf the helpen door testing en 
> patches in te sturen.

Thanks, je bewijst mijn punt van enkele maanden dat "vrije software" een
fundamentelere oplossing van "open standaarden".


wouter


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040220/3071e826/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list