[Openstandaarden] Het laatste nieuws antwoord

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Jan 26 15:38:26 CET 2004


Op ma 26-01-2004, om 14:47 schreef Steven Noels:
> On Jan 26, 2004, at 2:09 PM, Mark Van den Borre wrote:
> 
> > Op ma 26-01-2004, om 14:12 schreef Onno Timmerman:
> >> Misschien komen
> >>> we wel aan een lijstje van 10, dan kunnen dat de 10 geboden van een
> >>> os-bewuste webdesigner worden :)
> >> Nu ja, ik weet van webdesign firma's die in hun contract laten opnemen
> >> dat ze exclusief garanderen dat een website werkt met Internet 
> >> Explorer.
> >> Misschien moeten we een blacklist opstellen en deze verspreiden in de
> >> pers etc...
> >> Zodat iedere firma wel twee keer nadenkt vooralleer ze stompzinnig 
> >> gaan
> >> zitten doen!
> > Ik ben vooral voor whitelists: reclame maken voor de goeie.
> > Als we er zo een paar hebben, kunnen we met meer geloofwaardige
> > blacklisten.
> 
> euh - is er niet ook zoiets als "klant is koning"?
> 
> testen op meerdere browsers en besturingssystemen is sowieso duurder, 
> en op één of andere manier moet iemand die kosten dragen

Da's waar, maar het is nu net om die reden dat webstandaarden belangrijk
zijn!

> als de klant dan kijkt naar zijn log analyses en merkt dat nog steeds 
> 90% van zijn bezoekers IE gebruiken, dan zal zijn rekening snel gemaakt 
> zijn, vrees ik
> 
> het probleem is dat testen effectief noodzakelijk zijn: er is géén 
> enkele browser die tot in de puntjes alle laatste XHTML/CSS2 specs 
> implementeert, dus blijft het vaak een trial & error gebeuren

Klopt; maar wanneer je er voor zorgt dat je een website hebt die
valideert, dan is dit probleem kleiner. Niet onbestaande, maar kleiner;
want door het feit dat je website valideert zal je minder
render-verschillen hebben tussen verschillende browsers.

Een stom voorbeeld: IE6 interpreteert de "padding" en "margin"
CSS-attributen anders wanneer die in TagSoup-modus draait dan wanneer IE
in standards-compliant modus functioneert (backwards-compliant met
vorige IE-versies in TagSoup-modus vs. zoals de CSS-standaard
voorschrijft in standards-compliant modus). Vermits enerzijds IE aan de
hand van het doctype bepaalt of de site in TagSoup of in
standards-compliant mode gerenderd zal worden, en anderzijds veel
websites zelfs helemaal geen doctype in hun html-bestanden zetten, kàn
het zo niet goed gaan.

Door een website van in het begin met inachtname van standaarden op te
stellen, heb je dan ook per definitie minder werk met het "gelijkmaken"
van het uiterlijk van de site onder verschillende browsers. Al ben ik
persoonlijk van mening dat dat niet altijd noodzakelijk is; een site die
ik twee weken geleden afgewerkt heb (op
http://www.jozefpaulyensemble.be/ -- of http://www.grep.be/pauly/ , ik
heb geen controle over de server waar www.jozefpaulyensemble.be naar
resolved) ziet er gelijkaardig, maar niet hetzelfde, uit in IE vs.
Mozilla (vooral dan door bugs in die eerste)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
Most people have two reasons for doing anything -- a good reason, and
the real reason
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20040126/419f995f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list