[Openstandaarden] Vlaamse regering verdeelt bevoegdheden (fwd)

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Wed Jul 28 09:59:41 CEST 2004


Beste,

Hieronder uittreksels uit de bevoegdheidsverdelingen van de Vlaamse
regering, voor zover ze betrekking hebben op open standaarden in de ICT.

> Yves LETERME, draagt als voorzitter van de Vlaamse
> regering de titel 'minister-president van de Vlaamse
> regering' en wordt bevoegd voor:
[...]
> b) het beleid op regeringsniveau voor maatschappelijk
> gerichte beleidsinitiatieven of projecten die beleids-
> domeinen overstijgen. Het betreft: de publiek-private
> samenwerking, de toekomstvisie voor Vlaanderen,
> duurzame ontwikkeling, globalisering en de informatie-
> maatschappij;

Dus: we mogen lobbywerk over de maatschappelijke waarde van open
standaarden naar kabinet.leterme at vlaanderen.be sturen...
[...]
> 2) het algemeen communicatiebeleid, zowel intern als
> extern, met inbegrip van het informatiemanagement;
Ook relevant, voor standaarden in verband met egov.

> Fientje MOERMAN wordt vice-minister-president van de
> Vlaamse regering en is bevoegd voor:
[...]
> 2) het technologisch innovatiebeleid;
Relevant voor open standaarden in ICT-onderzoeksstimulatie.

> Frank VANDENBROUCKE, vice-minister-president van de
> Vlaamse regering, krijgt volgende bevoegdheden:
[...]
> 3) het onderwijs;
Relevant...

[...]
> Geert BOURGEOIS draagt de titel 'Vlaams minister van
> Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme' en
> is bevoegd voor:
[...]
> 5) het algemeen beleid inzake informatie- en communi-
> catietechnologie in de diensten van de Vlaamse
> regering en de instellingen en rechtspersonen die
> afhangen van de Vlaamse overheid;
> 6) het reguleringsmanagement, de administratieve
> vereenvoudiging en het e-government;
Zeer relevant!

> 8) het mediabeleid, met inbegrip van de radio-omroep en de
> televisie en de hulp aan de geschreven pers en met
> inbegrip van de media-innovatie en het digitaal
> actieplan Vlaanderen;
Relevant.

[...]
> Kathleen VAN BREMPT wordt als 'Vlaams minister van
> Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen' bevoegd
> voor:
[...]
> 2) de sociale economie;
Relevant, want daar is veel vraag naar open standaarden (en software);
bijv. <http://www.upcase.be/>, <http://www.memogids.be/>.

Herman


More information about the Openstandaarden mailing list