Re(2): [Openstandaarden] Amendering auteursrecht digitale leeromgevingen

Jan Claeys openstandaarden at janc.cjb.net
Tue May 11 19:55:14 CEST 2004


At 2004-05-11 19:44, you wrote:
 > 2.
 > Je kan ook je eigen Sabam-equivalent oprichten.

Een voorbeeld:

| 4 MAART 1996. - Ministerieel besluit houdende machtiging van
| beheersvennootschappen van rechten om hun werkzaamheden op het nationale
| grondgebied uit te oefenen.

| Artikel 1. Enig Artikel. De hieronder opgesomde beheersvennootschappen
| van de rechten worden van rechtswege gemachtigd hun werkzaamheden op
| het nationale grondgebied uit te oefenen :
|   1° De " Coöperatieve Vennootschap Orkest- en Koorleden Vlaamse Opera ", 

| burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
| met beperkte aansprakelijkheid, Van Ertbornstraat 8, te 2000 Antwerpen;
|   2° De " Coöperatieve Vennootschap Musici Koninklijk Filharmonisch
| Orkest van Vlaanderen ", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
| coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Britselei 80,
| te 2000 Antwerpen.

-- 
Jan Claeys

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9More information about the Openstandaarden mailing list