[Openstandaarden] Stuur geen Bolkestein-kloon naar Brussel: Translation NL->EN?

Henrion Benjamin bh at udev.org
Mon May 17 20:35:37 CEST 2004


I need to translate this text as soon as possible.

Thanks,

Stuur geen Bolkestein-kloon naar Brussel
17 mei 2004

Frits Bolkestein heeft zijn vertrek als eurocommissaris aangekondigd.
GroenLinks zal hem missen, maar hij kan zeker gemist worden in Brussel.
Bolkestein was een actieve bestuurder. Helaas produceerde hij meer van
hetzelfde: een eindeloze stroom van wetgeving voor het vrije verkeer van
goederen, diensten en kapitaal op de Europese markt. De euroscepticus
ontpopte zich tot eurocraat. 

Deze regelzucht bezorgt de EU een slechte naam. De meeste mensen snappen
wel dat Europa een milieubeleid voert; vervuiling van lucht en water is
nu eenmaal een grensoverschrijdend probleem. Ook Europese asielwetgeving
is logisch; anders schuiven landen de asielzoekers op elkaar af. Maar
waarom moet Brussel ook regels maken voor speeltuinen? Dat gebeurt niet
uit oprechte zorg voor de allerkleinsten, maar omdat de fabrikanten van
speeltoestellen het lastig vinden als elk land andere veiligheidseisen
stelt. Voor hen maakt de EU dus maar weer een wet over klimrekken en
wipkippen. Zo\x{2019}n wet jaagt speeltuinbeheerders op kosten, maar
schept voor fabrikanten een grote, lucratieve markt.

 

 Voor Bolkestein is de Europese markt nog niet af. Hij wil ook publieke
 voorzieningen zoals treinen, drinkwater en gezondheidszorg op de markt
 gooien. Maar wie zit daarop te wachten? De ervaringen met marktwerking,
 bijvoorbeeld bij de stroomvoorziening, zijn ongunstig. Zelfs de
 Nederlandse regering, eerder groot voorstander van een Europese
 energiemarkt, vreest nu voor prijsstijgingen en stroomtekorten. En
 hoeveel burgers hebben zin om de concurrerende aanbiedingen van
 drinkwaterleveranciers te vergelijken? Ze hebben wel wat beters te doen
 in hun vrije tijd.

 

 Toekomstige generaties zullen ons geen verwijten maken over kraanwater
 en klimrekken. Ze zullen vragen waarom we niet méér deden tegen de
 stijgende zeespiegel, tegen kernwapens en terrorisme. Waarom Europa de
 strijd voor een veiliger wereld aan een ander overliet. Aan het land
 dat de internationale afspraken tegen klimaatverandering saboteert;
 dat ten strijde trekt tegen de niet-bestaande kernwapens van Saddam en
 ondertussen zijn eigen arsenaal uitbreidt met handzame mini-nukes; dat
 met zijn optreden in Irak duizenden moslims in de armen van Bin Laden
 drijft.

  

  Het wordt tijd dat Europa tegenwicht biedt aan de Verenigde Staten.
  Maar dat vergt politici die Europa\x{2019}s ervaring met vreedzame
  samenwerking willen benutten om de mondiale veiligheid te vergroten.
  Dat vergt een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Bolkestein
  gelooft daar niet in. Hij vindt Europese krachtenbundeling alleen
  nuttig voor handel, niet voor veiligheid. Daarmee geeft hij Amerika
  vrij baan. De waakhond van de markt veranderde dan ook in een
  schoothondje, toen Washington de creditcardnummers en
  maaltijdvoorkeuren van Europese vliegtuigpassagiers opeiste.
  Bolkestein schoffeerde zelfs het Europarlement teneinde Bush te
  behagen.

  

  Zijn opvolg(st)er moet uit een ander hout gesneden zijn. CDA en VVD
  betwisten elkaar deze post in achterkamertjes. Een open verkiezing
  wijzen de regeringspartijen af. Zij dreigen een
  conservatief-liberale kloon van Bolkestein naar Brussel te sturen.
  Maar het Europees Parlement kan tegengas geven. De uitslag van de
  verkiezingen op 10 juni bepaalt of de uitverkoop van publieke
  voorzieningen doorgaat. Of schoothondjesgedrag wordt afgestraft. Of
  de arrogantie van CDA en VVD wordt beloond. Laat Europa niet rechts
  liggen.

   

   Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk zijn lid van het Europees
   Parlement voor GroenLinks

   

   Publicatie: 'De marktmeester van Europa - Vijf jaar Bolkestein in
   Brussel' (pdf)

-- 
Benjamin Henrion <bh at udev.org>
http://bh.udev.org


More information about the Openstandaarden mailing list