[Openstandaarden] website "De Lijn": verdient pluimpje :-)

Rudi Vansnick rudi.vansnick at isoc.be
Sat May 29 11:56:12 CEST 2004


Beste,

Zou het niet raadzaam zijn in de eerste plaats op de site
www.openstandaarden.be contactgegevens te vermelden ? In regel dient elke
site voorzien te zijn van een minimum aan contactgegevens (adres, telefoon,
emailadres, eventueel vennootschapsvorm, rechtspersoon, etc ...). Vooraleer
aan andere sites "labels" toe te kennen, kan men best eerst zorgen voor een
correcte weergave van z'n eigen webstek.

Dit is geen negatieve kritiek, enkel een raad die jullie uit de problemen
kan houden, althans de eigenaar van de domeinnaam.

Met vriendelijke groeten,

Rudi Vansnick

> -----Original Message-----
> From: openstandaarden-bounces at openstandaarden.be 
> [mailto:openstandaarden-bounces at openstandaarden.be] On Behalf 
> Of Herman Bruyninckx
> Sent: vrijdag 28 mei 2004 10:43
> To: openstandaarden at openstandaarden.be
> Subject: [Openstandaarden] website "De Lijn": verdient pluimpje :-)
> 
> 
> Beste,
> 
> Uit een communicatie met Wouter Cox, webmaster van De Lijn:
> 
> "De website werd volledig ontwikkeld via de geldende 
> webstandaarden van hetW  3C (Xhtml 1.0 transitional en 
> CSS-2).  Hierdoor is de website bruikbaar 
>  voor elk besturingssysteem en met elke browser met degelijke 
> ondersteuningv  oor html, css en Javascript. Een neveneffect 
> hiervan is dat de huidige 
>  website www.delijn.be zelfs het best tot zijn recht komt in Mozilla, 
>  dankzij de zeer getrouwe implementatie van webstandaarden in 
> deze browser. "
> 
> Verdient een pluim, denk ik. Als je even tijd hebt mag je 
> Wouter dat ook eens laten weten :-)
> 
> Herman
> 
More information about the Openstandaarden mailing list