[Openstandaarden] Is Microsoft Ready to Assert IP Rights over the Internet?

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Sun Nov 7 13:54:57 CET 2004


Op zondag 7 november 2004 13:37, schreef Wim Stubbe:
<snip>
> Eerlijk gezegd, ik ken de details niet van dit onderwerp, maar het lijkt me
> toch verontrustend dat een dergelijke poging ondernomen wordt door een
> bedrijf dat financieel zo sterk staat dat veel bedrijven niet anders kunnen
> dan een licentie te nemen eerder dan dit juridisch aan te vechten.
> Veel communicatiestandaarden die nu vrij zijn zouden ineens niet-vrij
> kunnen worden.

Zo sterk staan ze nu ook weer niet hoor...of ben je de problemen van Sender ID 
al vergeten?

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20041107/73c96f91/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list