[Openstandaarden] IBAN berekening enkel voor Internet Explorer...

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Sun Nov 7 15:31:57 CET 2004


On Sun, 7 Nov 2004, Steven Noels wrote:
> het geval - bij KBC heb je VMWare (ha) nodig om onder Linux te web-bankieren.

Euh, is dat onlangs veranderd of zo?

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list