[Openstandaarden] EC announces Open Standards Definition

JanC openstandaarden at janc.cjb.net
Tue Nov 23 17:48:33 CET 2004


JanC wrote:

> Hm, ik meen me plots te herinneren dat er een subset van PDF door ISO(?) 
> als een open standaard erkend is?   Zou ik nog eens moeten nakijken...

Dat is PDF/X, een subset van PDF 1.3 en specifiek bedoeld voor het 
uitwisselen documenten in de prepress industrie.
O.a. met kleurscheidingen voor drukkerij-gebruik (CMYK & spot-colors ipv 
bijvoorbeeld RGB) maar zonder dynamische elementen.


-- 
JanC


More information about the Openstandaarden mailing list