[Openstandaarden] Re: Open Standaarden/Federale Overheid : vervolg

onegen onegen at softhome.net
Wed Sep 8 21:01:24 CEST 2004


Beste Peter,

Er is in Vlaanderen een al wat onderzoek gebeurd naar standaarden voor
allerlei types documenten.  De bedoeling was formaten vinden die geschikt
zijn voor archivering op lange termijn.  Open standaarden zijn dan een voor
de hand liggende keuze.

Beschikbaar hier:
http://www.antwerpen.be/david/website/nl/standaarden.htm

Onegen

Peter Strickx wrote:

> Beste,
> 
> Ter info.
> Momenteel (sinds eind juni) zijn aan de PICTS (Permanente ICT
> Stuurgroep) de volgende
> organisaties als erkende standaardenorganisaties voorgedragen (moet
> nog goedgekeurd worden door de PICTS):
> - IETF
> - W3C
> - OASIS
> 
> Waarschijnlijk komt daar nog ISO bij.
> Een goedkeuring zou inhouden dat standaarden/open specificaties
> van deze organisaties automatisch in de door de federale overheid
> erkende 'standaardenlijst' worden opgenomen.
> 
> In eerste instantie worden standaarden/open specificaties met betrekking
> tot communicatie (vb TCP/IP, HTTP, HTTPS etc...), uitwisseling
> van informatie (vb XML, PDF) en archivering uitgewerkt.
> 
> De feedback van deze groep zal zeker gevraagd worden.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> Peter Strickx
> co-auteur document "Open specificaties/Open Standaarden binnen de
> federale overheidsbesturen"
More information about the Openstandaarden mailing list