[Openstandaarden] Re: Open standaarden: ANSI/ECMA/OMG etc...

Peter Strickx peter at strickx.com
Thu Sep 9 20:47:21 CEST 2004


Beste Jo,

Om de discussies binnen de Permanente ICT Stuurgroep zo
kort mogelijk te houden zijn eerst die standaarden-organisaties
genomen die rond communicatieprotocollen, archivering en
bestandsformaten (XML/HTML/SGML) werken.
Vandaag is het voor ons niet zo belangrijk om standaarden op
gebied van programmeertalen/scriptingtalen of objectmodellen
te definieren.

Met vriendelijke groeten,


Peter Strickx


Jo Vermeulen wrote:

> Beste,
>
> Ter info.
> Momenteel (sinds eind juni) zijn aan de PICTS (Permanente ICT 
> Stuurgroep) de volgende
> organisaties als erkende standaardenorganisaties voorgedragen (moet
> nog goedgekeurd worden door de PICTS):
> - IETF
> - W3C
> - OASIS

Misschien een domme vraag, maar what about ANSI, ECMA, OMG, enz?

Mvg,

-- 
Jo Vermeulen
Student Computer science at the LUC

More information about the Openstandaarden mailing list