[Openstandaarden] [persbericht] Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Sep 28 17:31:39 CEST 2004


PERSBERICHT FFII -- [ Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
29/09/04: Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam
==========================================================================
 
Actievoerders zullen woensdag 29 september vanaf 13:30 op de Dam in
Amsterdam rapporten uitdelen van het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken, waaruit blijkt dat softwarepatenten een bedreiging
vormen voor de Europese kenniseconomie. Dit naar aanleidig van een
bijeenkomst van EU-beleidsvoerders over de Lissabonstrategie in hotel
Krasnapolsky. Minister Brinkhorst, notoir voorstander van
softwarepatenten en vertegenwoordiger van het Nederlandse
EU-voorzitterschap, zal er hetzelfde rapport voorstellen. 

Brinkhorsts ministerie van EZ publiceerde onlangs het rapport
"Rethinking the European ICT Agenda", dat geschreven werd door het
prestigieuze consultancybureau PricewaterhouseCoopers. Het bevat 10
aanbevelingen om Europa om te vormen tot de meest dynamische kenniseconomie
ter wereld (de Lissabonstrategie). Eén daarvan is het uitsluiten van
patenten op software, wat totaal in tegenspraak is met het huidige
beleid van EZ.

Om de deelnemers aan de conferentie daarop te wijzen zullen
actievoerders een spandoek uitstallen met daarop de passage over
softwarepatenten uit het rapport. Daarnaast zullen ze de bezoekers via
pamfletten erop wijzen dat de Nederlandse Tweede Kamer minister
Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip al eerder op de vingers
tikte voor hun steun aan Europese octrooien op software.

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII, verklaart:

  Keer op keer blijkt uit onderzoek dat softwarepatenten een reëel
  gevaar vormen voor de kenniseconomie. Naast het EZ-rapport maken
  ook de Deutsche Bank en MIT-onderzoeker James Bessen gehakt van het
  idee dat deze innovatie stimuleren. Het budget voor onderzoek &
  ontwikkeling zakt gemiddeld met 15% na de invoering van
  software-octrooien, omwille van de juridische kosten.
  
  Met onze actie willen we duidelijk maken dat KMO's, academici,
  IT'ers en consumenten volledig achter de Lissabondoelstellingen
  staan. Maar dan moeten de beleidsvoerders ook een goed klimaat
  scheppen voor de kenniseconomie, en dat kan alleen zonder
  softwarepatenten.

Richard Stallman, legendarisch software-ontwikkelaar en vurig
voorstander van een vrij innovatieklimaat, wordt om 16:00 verwacht
voor een korte toespraak.

==========================================================================
Meer informatie
==========================================================================

* last-minute informatie en auteursrechtvrije foto's:
 http://wiki.vrijschrift.nl/DemoAmsterdam

* Rapport van PwC:
 http://www.ffii.be/pwc

* Aanbevelingen Deutsche Bank:
 http://www.ffii.be/db

* Teksten en studies:
 http://www.ffii.be/referenties

* Discussie in Nederlandse 2de Kamer:
 http://www.ffii.be/kamerdebat3
 http://www.ffii.be/kamerdebat3_verslag

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck
dieter at vrijschrift.nl
tel. +31 6 275 879 10 / +32 499 16 70 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://www.ffii.nl, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation 
for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit 
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking.
FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen 
gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. 
Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben 
FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke 
debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied 
van software.


More information about the Openstandaarden mailing list