[Openstandaarden] Google Talk

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Aug 25 10:22:13 CEST 2005


Gegroet,Matthias Vandermaesen schreef:

>Verder vind ik Google Talk zo interessant omdat ze het gebruik van SSL
>afdwingen om messages te 
>encoderen. Dat is juist heel erg mooi. MSN gebruikt SSL echter énkel voor
>het inloggen. Het versturen van messages via MSN gebeurt default in plain
>text.  Met Ethereal kan je perfect hele MSN gesprekken gaan volgen. Dat
>lijkt me niet mogelijk met 
>Google Talk en Jabber. Ik vind dat op zich al een feature die het de moeite
>waard om überhaupt te switchen van MSN naar Jabber.
>  
>

Let op. De SSL/TLS is enkel voor tussen de client en de server. Alle 
verdere server-communicatie (server-to-server, transports naar andere 
netwerken) zijn niet geëncrypteerd; maar daar zijn ondertussen ook al 
oplossingen voor.

Voor de mensen die nog een paar gigabyte overhebben op hun 
download-limiet voor het einde van de maand, er was enkele weken geleden 
een "hacking" conferentie ("hacking" is de computer-programmeur 
betekenis) in Nederland; genaamd "what the hack".

De voordrachten die daar toen gegeven hebben staan nu online. Eén 
daarvan ging over jabber:
http://rehash.xs4all.nl/wth/rawtapes/wth_jabber/wth_jabber_128.mp4 (351 
Mbyte groot).

Alle andere voordrachten kun je hier vinden:
http://rehash.xs4all.nl

Er staan wel een paar interessante in; ook over minder technische 
onderwerpen (zoals "de addoptie van open source software", "de 
creative-commons licentie" of "wikimedia in Afrikaanse talen") - om er 
maar een paar te noemen.
In bepaalde mate sluiten die wel aan bij het onderwerp van deze "open 
standaarden" ML.>Matthias Vandermaesen.
>  
>
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050825/f392a524/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list