[Openstandaarden] eID en MSN

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Tue Feb 1 12:02:23 CET 2005


Ja, 't is van dat, MS gaat eerst zijn en past hun MSN aan om met de eID 
te kunnen werken en beveiligde chatboxen voor kinderen moet garanderen.

Nu ja, 't was wel te verwachten hé...

-- 
Peter Dedecker           Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Studentenvertegenwoordiger     VTK Computerpraeses
Isabellakaai 124 - 9000 Gent    GSM: 0486/15.23.20
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050201/35f0d86d/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list