[Openstandaarden] Re: nieuws van het front (over hotmail etc.)

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Tue Feb 1 14:15:51 CET 2005


Op dinsdag 1 februari 2005 13:51, schreef Jo Vermeulen:
<snip>
> > En het toevoegen van transports kost
> > voor de meesten ook al te veel moeite.
>
> Transports geef ik je gelijk in. Maar authenticatie, dat hangt volledig
> af van hoe de Jabber client dat aan de gebruiker voorschotelt.

Hangt er een beetje af van welke client dat ge gebruikt. Ik weet niet of het 
al in Gossip zit, maar ik heb daar al screenshots van patches voor gezien die 
een transport toevoegen 'a piece of cake' maken... (even makkelijk/moeilijk 
als bij een multiprotocolclient)

<snip>

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050201/621c2d3c/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list