[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Feb 3 15:43:07 CET 2005


On Thursday 03 February 2005 15:24, Peter Vandenabeele wrote:
> On Thu, Feb 03, 2005 at 01:48:16PM +0100, Frans Gerbosch wrote:

> en het zelfs zo te regelen dat de gebruiker zelf die niet kan
> afzetten als hij wat teveel gehinderd is door het performantieverlies. 

yoaw! Treacherous Computing hello!

Het is niet goed om bij wet een bepaalde technische oplossing te pushen (of 
dit nou een virusscanner is of iets anders). Je kunt bepaalde grenzen 
zetten waar sancties aan vasthangen als je die overschrijd (door bv. 
uitgaande verbinding dicht te zetten wanneer je een virus hebt) . Maar hoe 
je binnen die grenzen blijft moet vrij staan.

controle over _jouw_ machine verplicht uit handen moeten geven is geen goede 
zaak (de parrallel met DRM is denk ik duidelijk?), Dat de ISP je de 
mogelijkheid geeft om die controle aan hen door te geven (en daarmee ook de 
verantwoordelijkheid)  vindt ik prima, maar het moet geen verplichting 
worden.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/b6c66038/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list