[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Feb 3 18:02:19 CET 2005


On Thursday 03 February 2005 17:45, Peter Vandenabeele wrote:
> On Thu, Feb 03, 2005 at 04:13:31PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > Hang sancties aan het besmet raken met een (bekend) virus, en promoot
> > virusscanners ja.
>
> .... en training in veiligheid op het Internet en bewustwording van de
> FLOSS alternatieven.
>
> > Maar als ik op wat voor reden dan ook geen virusscanner wil, en er toch
> > in slaag om mijn machine veilig te houden (via om het even welke
> > manier) dan moet dat kunnen.
>
> .... zonder mee te betalen voor een overbodigevirusscanner.
>
> Perfecte samenvatting volgens mij.
>
> (ik zie alleen nog niet hoe je zonder die privacyschending en
>  gedetailleerde analyse van al je traffiek waar we het eerder al
>  over hadden, zal bewijzen dat jouw machine clean is ?).

hm, nou draai je de dingen om, het is aan anderen om aan te tonen dat mijn 
machine niet clean is (onschuldig tot tegendeel bewezen)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/e15833d0/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list