[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Feb 3 18:40:13 CET 2005


On Thursday 03 February 2005 18:26, Ward Vandewege wrote:
> On Thu, Feb 03, 2005 at 06:02:19PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> > > (ik zie alleen nog niet hoe je zonder die privacyschending en
> > >  gedetailleerde analyse van al je traffiek waar we het eerder al
> > >  over hadden, zal bewijzen dat jouw machine clean is ?).
> >
> > hm, nou draai je de dingen om, het is aan anderen om aan te tonen dat
> > mijn machine niet clean is (onschuldig tot tegendeel bewezen)
>
> Hmm, ook dat kan toch nooit iemand bewijzen. Zelfs al heb je de beste
> virusscanner in de wereld, hoe kan je ooit bewijzen dat je pc 100%
> virus-vrij is (ik spreek over windows he ;)? 

Daar doelde ik dus op, om het even iets duidelijker Precies dus:
- De gebruiker dient niet te bewijzen dat zijn machine clean is.
- Op het moment dat de gebruikers machine een storend virus heeft, is dit 
aantoonbaar, en kun je daar sancties aanhangen (uitgaande verbinding 
sluiten tot probleem is opgelost bv.)

> Alle, ik denk dat eisen dat een machine 100% clean is en daar
> consequenties aan koppelen gewoon niet realistisch noch verstandig is.
een machine hoeft van mij niet 100% clean te zijn, maar van het moment dat 
een virus op jouw machine gevolgen heeft voor anderen, kun je daar mijns 
inziens wel consequenties aan koppelen.

> We 
> leven niet in een wereld waar de dingen wit-zwart zijn (ook al willen
> sommigen ons dat laten geloven ;). Je kan dus ten hoogste een 'best
> effort' vereisen, me dunkt. En dan nog.

wat ik gedachten had was eerder: eens een virus op jouw pc ontdekt is (bv. 
doordat jouw pc opeens dat virus als een gek begint rond te sturen), dien 
je daar actie tegen te ondernemen.
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/c44b6368/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list