[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Wouter Horré wouter at ligezin.be
Fri Feb 4 10:03:22 CET 2005


On Thu, Feb 03, 2005 at 07:04:19PM +0100, Wim De Smet wrote:
> >
> Mijn samenvatting van het probleem: men verplicht mensen toch ook geen 
> condooms te dragen omdat ze anders een dodelijke ziekte kunnen oplopen? 
> Dit terwijl AIDS en dergelijke veel erger zijn dan met een computervirus 
> te maken te krijgen en de kost aan onze economie nu niet bepaald kleiner 
> zal zijn (gezondheidszorg etc, denk ik). Wat men wel doet is 
> informatiecampagnes lanceren over allerhande onderwerpen en het gebruik 
> van een condoom actief promoten. Ik denk dat dit een heel goede analogie 
> is voor het antivirusprobleem.

Sensibilisering is inderdaad belangrijk! De KULeuven doet in ieder geval haar
best:
http://ludit.kuleuven.be/software/beveiliging/

mvg
Wouter

-- 
http://www.ligezin.be/

How the mind works is still a mystery. We understand the hardware, but we don't
have a clue about the operating system.
                          --> James Watson <--
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050204/c51fe9cb/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list