[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Tom Eykens lists at tomeykens.com
Thu Feb 10 15:53:48 CET 2005


Luc Stroobant wrote:

>Op ma, 07-02-2005 te 12:59 +0100, schreef Onno Timmerman:
>
>  
>
>>“In uitvoering van artikel 8, 6° van de wet coördineert het Instituut de 
>>initiatieven betreffende de kwaliteit en de veiligheid van de 
>>elektronische communicatiediensten. Het staat in voor het opsporen,  het 
>>observeren en het analyseren van de veiligheidsproblemen en het 
>>permanent informeren daarover van de gebruikers.” 
>>    
>>
Telkens wanneer het bipt een mailke rondstuurt, moet de geinteresseerde 
lezer naar bipt.be surfen voor wat vage informatie. Vervolgens moet hij 
van daar uit doorklikken naar de site(s) van de 
anti-virus-software-firma's om te gaan uitvissen of zijn windows-versie, 
zijn IE-versie of zijn Outlook-versie gevaar loopt.

Zou het niet veel handiger zijn als het bipt van de eerste keer zegt: " 
beveiliginsprobleem voor Outlook versie x.x op besturingsysteem W versie 
yy "?
Dat zou een hele vooruitgang zijn voor al wie de waarschuwingen van het 
bipt krijgt! (en ik kan me nog andere fijne gevolgen voorstellen op 
termijn).

T.
More information about the Openstandaarden mailing list