[Openstandaarden] [persbericht] Nederlands parlement neemt motie aan om softwarepatenten te stoppen

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Feb 11 08:57:43 CET 2005


PERSBERICHT FFII -- [ Europa / economie / ICT ]

========================================================================
Nederlands parlement neemt motie aan om softwarepatenten te stoppen
========================================================================

Den Haag, 10 februari 2005 -- Het Nederlandse parlement heeft zojuist 
een motie aangenomen die de regering vraagt te verhinderen dat de 
softwarepatenten-directieve als A-item op de agenda van de Raad van 
ministers verschijnt vóór de Commissie de vraag van het Europees 
parlement tot herstarten van de directieve beantwoord heeft. 
Staatssecretaris Van Gennip heeft bevestigd dat ze de motie zal 
uitvoeren zoals ze bedoeld is. De bal ligt nu in het kamp van de
Commissie.

Halfweg het voorafgaande debat gaf Van Gennip toe dat ze het 
"onverstandig" zou vinden als Luxemburg het onderwerp volgende week op
de agenda zou plaatsen. Een daaropvolgende vraag van het parlement 
waarom ze dan het uitstel niet wou ondersteunen plaatste haar in een 
moeilijke positie. Haar enige verdediging was dat ze het
voorzitterschap van de Raad niet wou hinderen.

De motie, ingediend door Arda Gerkens van de SP, werd later aangenomen
met een krappe meerderheid van 71 stemmen voor en 69 tegen. De 
ja-stemmen kwamen van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Christenunie en LPF. 
CDA, VVD en SGP stemden tegen. Van Gennip was niet erg happig om zich 
bij de motie neer te leggen, maar bevestigde desalniettemin deze te 
zullen volgen.

De motie is belangrijk omdat ondanks de vraag van de Commissie 
Juridische Zaken (JURI) van het Europees parlement aan de Commissie om
een nieuw voorstel te doen de Raad nog steeds poogde zijn
controversiële tekst aan te nemen.

De voorbije weken hadden verscheidene bronnen aangegeven dat de 
directieve als A-item (voor de vorm, zonder discussie) op de agenda
van de Raad voor Economie en Financiën zou terechtkomen, op de
bijeenkomst van 17 februari om 10 u. Diezelfde dag, op de middag, zal
de Conferentie van voorzitters van het Europees parlement
normaalgezien formeel de vraag tot herstart van de juridische
commissie doorgeven aan de Commissie.

"Door te proberen de vraag van de voorzitters én het antwoord van de 
Commissie voor te zijn heeft de Raad geprobeerd te blijven ontkennen
dat er iets fout zit.", zegt Jonas Maebe, bestuurslid van FFII. "Het 
Nederlandse parlement legt de worstenmachine van de Raad tijdelijk
stil, zodat de andere EU-instellingen tijd krijgen om hun zaken te
bejegenen zoals het hoort. Ik hoop alleen dat de Nederlandse regering
de motie echt zal uitvoeren."

In juli 2004 had het Nederlandse parlement al een motie aangenomen die
de regering opriep haar verdere steun aan de Raadstekst te onthouden.
De Nederlandse regering weigerde toen die motie uit te voeren. Ze 
verklaarde toen enkel van positie te veranderen als de discussie 
heropend zou worden.

Op 17 februari organiseert FFII in Brussel een steundemonstratie voor
de Conferentie van voorzitters van het EP en voor het Nederlandse 
parlement. 17 februari is de dag waarop de Raad van plan was de tekst 
uit mei 2004 als A-item aan te nemen. Een persconferentie volgt in het
Marriott Renaissance, Parnassusstraat 19, van 13u30 tot 14u30.

========================================================================
Commentaren van Betrokken Politici
========================================================================

Arda Gerkens (Nederlands parlementslid, SP, initiatiefneemster achter de 
motie)

 In het licht van de nieuwe samenstelling van het Europees parlement 
 kunnen we een gunstige uitslag verwachten, verwerpen dus van de 
 controversiële softwarepatenten. Softwarepatenten zijn compleet
 onfair, ze zouden onder andere uitermate de grote ondernemingen
 bevoordelen ten koste van kleine ontwikkelaars.

 Dit is een mooie overwinning voor zowel kleine IT-ondernemingen als 
 de democratische manier van werken in Europa. Een goede gelegenheid
 om te vieren!

Kees Vendrik (Nederlands parlementslid, GroenLinks)

 Ik ben zeer gelukkig dat de strategie van volhouden en doorzetten, 
 steeds weer de staatssecretaris naar de plenaire vergadering roepen,
 nu resultaat heeft opgeleverd. Het signaal aan de Raad is nu
 duidelijk: laat het Europees parlement zijn vraag aan de Commissie
 voorleggen en laat de Commissie beslissen de eerste lezing te
 hernemen.

========================================================================
Extra informatie
========================================================================

- De aangenomen motie
 http://www.softwarepatenten.be/motiegerkens
 
- Demonstratie en persconferentie in Brussel
 http://demo.ffii.org/demo0502/

- Commentaren van parlementslid Arda Gerkens
 http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2993

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the Openstandaarden mailing list