[Openstandaarden] [persbericht] Nederlands parlement neemt motieaan om softwarepatenten te stoppen

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Sat Feb 12 14:36:16 CET 2005


On Saturday 12 February 2005 10:14, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Sat, 12 Feb 2005, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > On Friday 11 February 2005 20:44, Geert Uytterhoeven wrote:
> > > On Fri, 11 Feb 2005, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > > > http://www.standaard.be/nieuws/economie/index.asp?articleID=DMF1102
> > > >2005 _023
> > > >
> > > > ugh! van een zogenaamde kwaliteitskrant als 'de standaard' had ik
> > > > toch op z'n minst een ietwat geïnformeerd artikel verwacht.
> > > > ongeloofelijk dat ze dit durven publiceren!
> > >
> > > Lezersbrief?
> >
> > heb er net een gestuurd, nu wachten op een reactie
>
> Kan openstandaarden at openstandaarden.be een copietje krijgen?

tuurlijk (had ik zelf aan moeten denken):
 
---------- Forwarded Message ----------

Subject: Reactie betreffende snelnieuws-artikel "Onenigheid in Europa over 
patenten op software"
Date: Saturday 12 February 2005 00:15
From: "cobaco (aka Bart Cornelis)" <cobaco at linux.be>
To: snelnieuws at standaard.be

Beste,

Tot mijn ontzetting moet ik vaststellen dat de auteur van het artikel
"Onenigheid in Europa over patenten op software" zich flink in de luren
heeft laten leggen door de pro-software-patenten lobby.
De herhaling van al ettelijke malen publiek weersproken disinformatie geeft
duidelijk aan dat de auteur van dit artikel slechts met een enkele kant in
dit debat gesproken heeft (ironisch want de link onder 'andere sites' gaat
dan weer naar een anti-software-patenten site, die de auteur dus duidelijk
niet ingekeken heeft)
Van een kwaliteitskrant als 'De Standaard' mag ik hoop ik beter verwachten! 
Al helemaal zo wanneer het om een felomstreden zaak gaat. Ik hoop dan ook 
snel een rechtzetting te zien.

Omdat bovenstaande is vrij vaag is, ga ik in wat volgt specifiek op de
problemen in dit artikel in. De auteur slaagt erin om in een artikeltje van
slechts 6 paragrafen maar liefst VIER GROTE FLATERS te slaan (in volgorde
zoals ze in het artikel voorkomen), en ik denk dat ik deze zometeen
voldoende weerleg:

1) "De Europese Commissie heeft bijna een jaar geleden een tussenpositie
ingenomen"
De Europese Commissie heeft _alle_ amendementen van het Europees parlement
genegeert en hun 'compromis' (hele grote haken) is _erger_ dan het
oorspronkelijke voorstel (zie bv. [1])

2) "Het voorstel voorziet beperkte mogelijkheden van intellectuele
bescherming, niet voor software op zich"
De pro-patent kant heeft de onwaarheid hiervan _expliciet_ toegegeven
tijdens gespreken met de Poolse regering

3) "De lidstaten staan dichter bij de Comissie"
FEIT: er is sinds intreding van de nieuwe EU-staten geen meerderheid meer
 in de raad
FEIT: de meerderheid was er daarvoor enkel omdat zowel de Duitse als
Nederlandse ministers tegen de wil van hun parlement in voor gestemd
hebben.
FEIT: er zijn maar liefst 3 nationale parlementen die zich zo ongerust
 maken over de zaak dat ze een motie aannemen tegen softwarepatenten
 (Nederland, Spanje, en Duitsland, zie [2])
Nu de meerderheid weg is probeert men op onderhandse manier en ZONDER
STEMMING het voorstel alsnog te laten passeren. (wat visserij met software
te maken heeft is iedereen onduidelijk),
Hoe de auteur er in slaagt om dit te vertalen naar de quote hierboven is me
compleet onduidelijk.

4) "Het is niet helemaal duidelijk wie er dwars ligt en waarom"
Wie? wel laten we eens kijken:
- 3 nationale parlementen na stemming duidelijk tegen (Nederland, Spanje,
Duitsland, zie [2])
- Het Europees parlement (dat met grote meerderheid voor een opnieuw
beginnen met een _nieuw_ voorstel gestemd heeft)
- gegeven bovenstaande iedereen die vindt dat de EU een democratische
instelling is. (de pogingen de laatste tijd om het democratisch proces in
de EU aan de kant te zetten, nu de 'meerderheid' ook binnen de raad
verloren is, is ongelofelijk, en verdient IMO _veel_ meer aandacht dan de
pers er momenteel aan geeft. de fundamentele structuur van de EU staat hier
op het punt elk democratisch gegeven compleet aan de kant te zetten)
- groep vooraanstaande economen: zie bv. [3] [4] [5] (niet verassend
aangezien wetenschappelijk onderzoek de nefaste werking van software
patenten aantoont [10], [11], [12])
- een groep van 30 europese professoren in de computerweterschap [13]
- de 383.018 mensen die momenteel de petitie tegen software patenten
ondertekend hebben [6]
- de kleine software bedrijven zie bv [7]
- een hele berg belangenorganizaties: zie bv. [8]
- de belgische politieke partijen zie [9]
Samengevat ongeveer iedereen, met uitzondering van de mega-bedrijven, het
EPO, en de patent-advocaten.
Waarom? Lijkt me duidelijk: economisch onderzoek _en_ ervaring in Japan en
de VS toont overduidelijk aan dat softwarepatenten een slechte zaak zijn
(onderzoek [10], [11], [12]  -  Ervaring zie bv [14] voor een recent
voorbeeld uit Japan)

Naast bovenstaande flaters getuigt de quote "In de VS laat de wetgeving toe
dat de schrijvers van nieuwe software hun werk laten beschermen." van een
compleet onbegrip voor wat software patenten zijn:
- "bescherming van een werk"=copyright
 (iets wat wereldwijd ook door de zogenaamde 'vrije software' met goed
 gevolg gebruikt wordt)
- Patenten="monopolie op gebruik van een bepaald concept" een heel ander
 beest (temeer daar dat een groot deel van de 'softwarepatenten' aan
 niet-geimplementeerde of veel te breed gespecificeerde principes wordt
 toegekend)
Om het verschil duidelijk te maken vervang 'programma' door 'howto':
copyright beschermt je tegen plagiaat, patenten verbieden anderen om een
eigen howto over hetzelfde onderwerp te schrijven (als dit vergezocht lijkt
bedenk dan dat de broncode van een computerprogramma uiteindelijk niks
anders is dan een erg gedetailleerde stap-voor-stap instructie die
uitgevoerd wordt door een computer)

[1] http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html
[2] http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=345
[3] http://swpat.ffii.org/vreji/quotes/index.en.html#ekon
[4]http://lists.microshaft.org/pipermail/dmca_discuss/2003-August/005878.ht
ml [5] http://news.zdnet.co.uk/0,39020330,39115945,00.htm
[6] http://petition.eurolinux.org/signatures.html
[7]
http://www.softwarepatenten.be/reacties/bedrijfswereld?PHPSESSID=8217534805
1f8b5efd2431f046521614 [8]
http://www.softwarepatenten.be/belangenorganisaties?PHPSESSID=82175348051f8
b5efd2431f046521614 [9]
http://www.softwarepatenten.be/politiek?PHPSESSID=82175348051f8b5efd2431f04
6521614 [10] http://www.researchoninnovation.org/online.htm#sw
[11] http://swpat.ffii.org/vreji/mirror/impact/index.en.html
[12] http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/studies/studies_nl.pdf
[13]
http://www.softwarepatenten.be/doc/prof_petitie.pdf?PHPSESSID=82175348051f8
b5efd2431f046521614 [14] http://wiki.ffii.org/Ichitaro0502En
--
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

-------------------------------------------------------

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050212/d3a337cd/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list