[Openstandaarden] [persbericht] Demonstratie tegen softwarepatenten in Brussel op 17 februari

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun Feb 13 23:51:38 CET 2005


PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

========================================================================
Demonstratie tegen softwarepatenten in Brussel op 17 februari
========================================================================

Vanuit heel Europa zullen software-ontwikkelaars en KMO's op donderdag
17 februari naar Brussel afzakken om daar te demonstreren tegen de
mogelijke legalisering van softwarepatenten. Aansluitend zullen in een
persconferentie vertegenwoordigers van het Europees Parlement,
nationale parlementen en KMO's hun mening over de Europese richtlijn
uiteenzetten.

De actievoerders wijzen er op dat er die dag verschillende belangrijke
beslissingen genomen worden rond de richtlijn. Zo zal het Europees
Parlement naar alle waarschijnlijkheid de Europese Commissie officieel
verzoeken om de procedure helemaal opnieuw te starten. Daarnaast zal
de Duitse Bundestag die avond stemmen over een motie waarin de
Europese Commissie en de Europese Ministerraad zeer scherp
bekritiseerd worden.

Oorspronkelijk was er de 17de ook een stemming voorzien in die
Ministerraad over een omstreden tekst die de poorten voor patenten op
software wijd open zou zetten. Onder grote druk van de Nederlandse
Tweede Kamer, de Deense regering en de Spaanse senaat werd dat plan
echter opgeborgen. Dit tot grote ontevredenheid van de Europese
Commissie.

Niettemin gaat de geplande betoging onverminderd door. Dieter Van
Uytvanck, woordvoerder van FFII, legt uit waarom:

  Natuurlijk zijn we zeer verheugd dat de Raad niet zomaar zijn
  voorstel, dat trouwens geen meerderheid meer heeft, er doordrukt.
  Maar we mogen niet vergeten dat dit alleen te danken is aan enkele
  moedige nationale parlementen en het Europees Parlement.

  EU-voorzitter Luxemburg en de Commissie tonen keer op keer aan dat
  ze niet het minste respect hebben voor de Europese burger. Telkens
  blijven ze softwarepatenten promoten en negeren ze de tegengeluiden
  van de parlementen. Het is genoeg geweest, en dat zullen ze op 17
  februari weten!

Kritische geluiden over octrooien op software komen vanuit alle
hoeken. Zowel KMO's, consumentenorganisaties, academici als
ontwikkelaars van "vrije software" betogen dat software al perfect
beschermd wordt door het auteursrecht en dat patenten in dit geval
leiden tot monopolievorming en een onzeker ondernemingsklimaat.

========================================================================
Praktische informatie
========================================================================

De website met alle informatie over de acties die dag:
>>> http://demo.ffii.org/

De demonstratie van 17 ferbruari begint om 9:30 aan het Justus
Lipsiusgebouw, Wetstraat 175, Brussel. (Nabij station Schuman) Het
einde is voorzien rond 12:00.

Daarna volgt om 13:30 een persconferentie in Hotel Renaissance, Rue du
Parnasse 19, Brussel (bij het Europees Parlement). Voor journalisten
is op dezelfde plek voorafgaand een lunch voorzien om 12:30.

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Jonas Maebe:
jmaebe at elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10 of +32 (0)499 16 70 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.softwarepatenten.be , http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the Openstandaarden mailing list