[Openstandaarden] BSA vindt dat Europa te ver gaat met open standaarden

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Sun Feb 20 19:50:15 CET 2005


On Sun, Feb 20, 2005 at 11:11:38AM +0100, Luc Stroobant wrote:
> http://www.tweakers.net/nieuws/36300
> http://www.theregister.co.uk/2005/02/18/bsa_open_standard/
> 
> "De Business Software Alliance vindt dat de Europese Commissie
> doordraaft waar het gaat om het gebruik van open standaarden, zo meldt
> The Register. Volgens de richtlijnen van de Commissie moeten alle 
> elektronische overheidsdiensten met open standaarden werken, zodat onder
> meer een goede interoperabiliteit gegarandeerd wordt. Kenmerken van een
> standaard die door de EC als 'open' gezien wordt, zijn onder meer het
> feit dat deze onderhouden wordt door een non-profit organisatie, dat de 
> specificaties vrijelijk beschikbaar zijn, en dat het gebruik
> onherroepbaar vrij van royalties is.
> 
> De BSA schrijft in een open brief echter dat de definitie te streng is,
> waardoor een aantal veelgebruikte standaarden die interoperabiliteit
> juist ten goede zouden komen, niet toegepast mogen worden; onder meer
> GSM en DHCP vallen volgens de richtlijn buiten de boot. 
> Verder betoogt topman Benoit M?ller dat de EC er ten onrechte van
> uitgaat dat open standaarden per definitie in open source software
> ge?mplementeerd moeten worden. Hij pleit dan ook voor een aanpak die 
> meer in lijn ligt met die van de grote internationale
> standaardenorganisaties."

Ik heb de tekst [0] nagelezen. Ik vond er geen referentie naar 
"gsm" of naar "Benoit M?ller", dus vermoedelijk mis ik nog
informatie.

Ik vond er wel een alternatieve definitie voor "Open Standards" die
expliciet de RAND condities bevat en een voetnoot (5) die stelt dat
het niet gerechtvaardigd is voor overheden om te eisen dat die
standaarden een wettelijke verplichting zouden dragen om bijv. 
_zonder_ roylaties beschikbaar gesteld te worden, of door een
internationale standaardisatieorganisatie geratificeerd te worden ...

Dit is dus een woordenspel in de definitie van "Open Standards"
die niet voldoet aan de condities van "Vrije specificatie" in [1].

Het blijft een zeer heikel punt (bijv. binnen IETF waar ik de 
discussie een tijd heb gevolgd) als de standaarden met RAND 
condities of met verplicht vrije implementatie (zonder royalties) 
implementeerbaar moeten zijn.

Daarmee gelieerd is de hele discussie als de deelnemers aan die 
standaardisatie prive personen zijn (die hun werkgever dus
niet binden om van hun rechten af te zien, of ze te beperken tot 
RAND), of de deelnemers die firma's zelf zijn.

Peter

[0] http://www.bsa.org/eupolicy/  (de link rechts bovenaan)
[1] http://www.openstandaarden.be/node/view/6More information about the Openstandaarden mailing list