[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed Jan 5 02:33:23 CET 2005


Dieter Van Uytvanck wrote:
> Tijd voor reactie én een boycott? Online muziek aankopen doet het
> altijd goed in de pers, dus dit lijkt me een mooie case voor
> OpenStandaarden.be.

Is hier nu een reactie van gekomen, of nog niet? Briefje voorbereiden 
op de wiki?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/32b227f2/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list