[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Wed Jan 5 16:02:04 CET 2005


Tijl Vercaemer wrote:
> Goede brief

Danku :-)

> maar die vergelijking met iTunes vind ik vanuit het standpunt 
> van OpenStandaarden naast de kwestie. Ook iTunes gebruikt een gesloten 
> formaat. iTunes voorstellen als een beter alternatief kan volgens mij dus 
> niet in een brief uit naam van een vereniging die het gebruik van open 
> standaarden wil promoten.

Is inderdaad niet zo denderend.

> Als je zegt dat ook DRM muziek kan gecopieerd worden kun je eventueel 
> verwijzen naar software als 
> http://spider.nrcde.ru/music/software/eng/vac.html Daarbij kun je dan 
> vermelden dat dergelijke software een watermerk zoals dat van vorig jaar, 
> niet kan verwijderen.

Goed idee!

Pas gerust aan naar believen :-)

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050105/61a9eb88/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list