[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 20:02:28 CET 2005


Frederik Himpe wrote:
> Even melden dat de downloads van de Top 2004 van Radio Donna volgens hetzelfde 
> systeem verlopen. Dus misschien best beide websites vernoemen in de 
> inleiding. In de laatste vraag in de FAQ op 
> http://www.donna.be/donna_master/programma/d_to04_download_help/index.html 
> geven ze trouwens al hun "(ver)antwoord(ing)" voor deze zaak, het lijkt mij 
> dan ook een must om daar al op in te spelen. 

Ik heb er een lijntje bijgezet over Donna, maar vind 't gelijk niet zo 
denderend goed en weet niet echt hoe en waar ik dat anders kan plaatsen. 
 Iemand enig idee?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/e1f49630/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list