[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 21:50:01 CET 2005


Tijl Vercaemer wrote:
> Als ik me niet vergis krijg je zo'n balkje (een beetje zoals de firefox pop-up 
> blocker) dat je vraagt of je al dan niet Active X wilt uitvoeren voor die 
> pagina. Het werkt dus wel nog onder SP2. Je moet alleen eens ja klikken.

Ik heb geen vermelding gemaakt van SP2 omdat je zei dat je niet zeker 
was. Erbij plaatsen? (ik wist niet dat dat zo gaat, om evidente 
redenen ;-))

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/4256b9f2/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list